Haber Detayı
14 Aralık 2020 - Pazartesi 21:21 Bu haber 465 kez okundu
 
KARADAĞ, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇE GÖRÜŞMESİNDE KONUŞTU
ANKARA(BHA)-MHP Iğdır Milletvekili Yaşar KARADAĞ, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Parti Grubu adına konuşma yaptı.
SİYASET Haberi
KARADAĞ, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇE GÖRÜŞMESİNDE KONUŞTU

Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün:

"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir." Sözü ile konuşmasına başlayan Yaşar Karadağ, Millî Eğitimin istikbalin inşası, istiklalin güvencesi olduğunu, Eğitim alanındaki millîliğin milleti millet yapan değerlerin bütününe işaret ettiğini dile getirdi.

Eğitim politikamızın, Türk milletine mensubiyetin gurur ve şuuruna sahip, manevi ve ahlaki değerlerimize bağlı, çağımızın bilimsel gerçeklerine açık, analiz eden, üreten ve problem çözen kültürlü, inançlı, toplumsal duyarlılığı olan nesiller yetiştirmek olması gerektiğini ifade eden Karadağ : “Millî bir eğitimin gerçekleşmesi için çağımızın gereklerine uygun planlamalar yapılması ve bunların tatbik edilmesinin yanında, değerlerimizin yozlaşmasına karşı bu topraklarda ortaya çıkan bilginin ve hikmetin rehber olarak öğretilmesi, genç kuşaklara aktarılması sağlanmalıdır” dedi.

Covid-19 Salgınından En Çok Etkilenen Alanlardan Biri de Eğitimdir.

Tüm dünyayı saran COVİD-19 salgınından en çok etkilenen alanlardan biri de eğitim olduğunu belirten KARADAĞ, Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve ailenin bu süreçten yakından etkilendiğini, daha önce karşılaşılmamış olan böyle bir sürecin, eğitim sisteminde ileriye dönük yapısal bir takım düzenlemelerin yapılmasını da gerekli hale getirdiğini anımsattı.

“Bakanlığın salgın sürecinde ortaya koyduğu performans, aldığı önlemler, yürüttüğü kriz yönetimi takdire şayandır” diyen Yaşar KARADAĞ, bu süreçte büyük bir özveriyle filyasyon ekiplerinde ve vefa destek gruplarında görev alan, uzaktan eğitim sürecini başarı ile yürüten öğretmenlerimize çok teşekkür ederek, Covid 19 aşılama programında, öğretmenlerimizin öncelikli olarak değerlendirilmesinin yerinde olacağını vurguladı.

Günümüzde 70 bin civarında okulumuzda, 1 milyonun üzerinde öğretmenle, yaklaşık 18 milyon öğrencimize eğitim öğretim veren bu kadar kapsamlı bir bakanlığın sorunlarla karşı karşıya kalmasının elbette kaçınılmaz olduğuna işaret eden KARADAĞ, Ancak bu sorunların çözümü noktasında da ivedilikle çalışmaların yapılması gerektiğini ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu sorunların çözümünde Milli Eğitim Bakanlıpğı’nın sonuna kadar yanında olup destek vereceklerini dile getirdi.

Millî Eğitim Bakanlığımızın en büyük sorunlarından birinin, ortaöğretimden yükseköğretime geçişteki yığılma ve sınav sistemi olduğunun altını çizen Yaşar Kaaradağ : “Gençlerimiz sınav karmaşasından kurtarılmalıdır. Gençlerimizin beceri, yetenek, eğilim ve arzuları istikametinde istediği fakültelere gidebileceği bir yükseköğretim giriş sisteminin getirilmesi ertelenemez bir gerekliliktir. Üniversitelerin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren, araştırma yaparak bilim ve teknoloji üreten, toplumsal gelişmeye önderlik eden, bilimsel yöntemlerle meselelere çözüm üreten, dünya üniversiteleriyle yarışan Eğitim kurumları haline getirilmesi esas olmalıdır” dedi.

Iğdır Üniversitemizin YÖK’te Bekleyen Talepleri Karşılanmalı

Uluslararası bir üniversite konumunda olması gereken Iğdır Üniversitesinin, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi taleplerinin olduğunu hatırlatan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar KARADAĞ, bu taleplerin en kısa zamanda YÖK başkanı tarafından yerine getirilmesini beklediklerini ifade etti.

Cefekar Öğretmenlerimizin Çözüme Kavuşturulmasını bekledikleri Sorunları Var

Hepimizin üzerinde büyük emekleri bulunan cefakâr öğretmenlerimizin, çözüme kavuşturulmasını bekledikleri önemli sorunları olduğuna işaret eden Yaşar Karadağ : “Mevcut insan kaynağının en verimli şekilde değerlendirilmesi ve aidiyetin güçlenmesi için öğretmen ve yöneticilerin hakları konusunda gerekli duyarlılık gösterilerek öğretmen ve okul yöneticilerinin atamaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları içeren öğretmenlik meslek kanununun bir an önce çıkarılması ve öğretmenlerimizin toplumsal statüsünün mutlaka yükseltilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Öğretmenlerin en büyük sorunlarından bir tanesinin öğretmene şiddet konusu olduğunun altını çizen MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ konuşmasına şöyle devam etti : “Yapılan araştırmalara göre, maalesef öğretmenlerimizin yüzde 29,3'ü şiddete maruz kalıyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konunun çözümü noktasında ve yaptırımların artırılması için gerekli kanun teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunduk. Bu kanunumuzun bir an önce çıkarılması taraftarıyız.

Yine, öğretmenlerimizin 3600 ek göstergeyle ilgili beklentileri var. Bu konudaki düzenlemenin de bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz. Bununla birlikte, her yıl eğitim öğretim yılı başında öğretmenlere ödenen eğitim öğretime hazırlık ödeneği iyileştirilmeli ve hizmet sınıfı ayrımı yapılmadan MEB ve yükseköğretim personelinin tamamına ödenmelidir.

Kaldı ki hem 3600 ek gösterge hem de eğitime öğretime hazırlık ödeneği hakkındaki kanun teklifimizi de Milliyetçi Hareket Partisi olarak Meclis Başkanlığımıza sunduk; en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağı inancındayız.

Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var: "Öğretmenin ücretlisi, sözleşmelisi olmaz; öğretmen kadrolu olmalıdır." Kanunla birlikte bu sorunun da mutlaka çözüme kavuşturulmasını beklemekteyiz.

Atama bekleyen öğretmenlerimizin de atama sorunları gerekli planlamalar ve mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda kademeli olarak giderilmelidir. Özellikle pandemi sürecinde oluşan öğrenme kayıplarının tespit ve telafi edilmesi, ayrıca 2021 yılında 60 bin öğretmen ataması yapılmalıdır.

Tayin, terfi ve yer değiştirmelerinde liyakat, hakkaniyet ve adalet prensipleri esas olmalıdır.

2006 yılından beridir muallakta bırakılan Öğretmen kariyer basamakları yeniden düzenlenmeli, hizmet yılı ölçü alınarak 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz Uzman Öğretmen, 20 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz Başöğretmen olarak kabul edilmelidir.

Öğretmenlere ve memurlara hiçbir kamu zararına meydan vermeyecek olan becayiş hakkı verilmelidir.

İl içi ve özür grubu yer değiştirmeleri sıraya alınarak sıraya bağlı atamalar dönem dönem yapılmalıdır.

Zorunlu hizmet kapsamında elverişsiz koşulların hakim olduğu bölgelerde görev yapan öğretmenlere zorunlu hizmet tazminatı ödenmelidir.

Tüm öğretmenlerimizin maaş karşılığı ders saatleri 15 saat olarak eşitlenmelidir.

920 civarındaki mağdur ücretli öğretmenlerimizin mağduriyetleri giderilmeli, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer tüm kurumlardaki engelli memur kontenjanları artırılmalıdır.

Coğrafya bilimi insana, yaşadığı çevreyi en ince ayrıntılarına göre tanıması ve ondan en doğru bir şekilde istifade edebilmesi için gerekli kılavuz bilgiyi sunmaktadır.

Buradan hareketle Coğrafya bir bilim olarak değerlendirilip,

Okullarda Coğrafya ders saatlerinin artırılarak zorunlu hale getirilmesi, tüm konu içeriklerinin farklı branşlara dağıtılmadan Coğrafya Öğretmenleri tarafından verilmesi ve buna göre yeteri kadar Coğrafya Öğretmeni ataması yapılmalıdır.

Bunun yanı sıra Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi PİKTES kapsamında görev yapan değerli öğretmenlerimizin bu proje bittikten sonraki genel durumları değerlendirilmeli ve bu öğretmenlerimiz mağdur edilmemelidir.

Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi denetimin olmadığı yerde, devletin koyduğu kuralların bazı kesimlerce ihlal edileceği kesindir.

120 bin civarında resmi ve özel kurumun, 500 bakanlık maarif müfettişi ile denetlenmesi mümkün değildir.

Konunun ciddiyetine binaen, şahsa bağlı kadro ile illerde bekletilmekte olan 1.300 civarındaki Maarif Müfettişinin de ivedilikle Bakanlık Maarif Müfettişliği kadrolarına geçirilmeleri şarttır.”

Türk eğitim sisteminin uluslararası alanda önemli görevini yerine getiren ve Türkiye’yi uluslararası eğitimde bir cazibe merkezi yapmayı hedefleyen Maarif Vakfı Başkanına ve tüm çalışanlarına, üstlenmiş oldukları bu milli görevde başarılar dileyen Yaşar Karadağ konuşmasını, görevi başında şehit düşen Aybüke Öğretmenimizi, Necmettin Öğretmenimizi ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarak tamamladı.

Abdullah YİĞİT/ANKARA

Kaynak: Editör:
Etiketler: KARADAĞ,, MİLLİ, EĞİTİM, BAKANLIĞI, BÜTÇE, GÖRÜŞMESİNDE, KONUŞTU,
Yorumlar
Haber Yazılımı